ఈ చెట్టు ఎవరింట్లో ఉంటుందో వారు కుబేరులే.Amazing Health facts of Lawsonia Inermis.నా youtube ఛానల్ ని subscribe చేసుకోండి రాబోయే వీడియోలు మీ మెయిల్ లో పొందండి.మరియు నా facebook పేజి ని like చేయండి నోటిఫికేషన్ పొందండి.

source