സ്ത്രീ കൌമാരം , ആര്‍ത്തവ പ്രശ്നങ്ങള്‍ , ദാമ്പത്യ ജീവിതം , ഗര്‍ഭം , പ്രസവം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യാം
KHAIRU JASMI YOTUBE CHANNEL സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുവാന്‍ :
ചാനലില്‍ വീഡിയോകള്‍ ഇവിടെ കാണാം :

source